Thẻ Tạm Trú

Người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam sở hữu giấy phép lao động, giấy miễn giấy phép lao động, giấy phép đầu tư, etc được cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 1-2 năm đối với trường hợp có giấy phép lao động/ miễn giấy phép lao động và 3 năm đối với trường hợp là cổ đông góp vốn đầu tư.


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú bao gồm

  1. Bản gốc hoặc bản sao công chứng giấy phép lao động/ văn bản miễn giấy phép lao động/ văn bản chứng minh vốn góp, vốn đầu tư.
  2. Hộ chiếu gốc còn thời hạn trên 1 năm. ( Nếu hộ chiếu không đủ thời hạn 13 tháng, người nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp visa, chúng tôi sẽ hướng dẫn trong bài giới thiệu sau).
  3. Công văn Na6, Na8 xin cấp thẻ tạm trú theo mẫu của Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công An
  4. Ảnh 2×3, phông nền trắng, đầu nhìn thẳng.
  5. Giấy giới thiệu

Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc.

Chi phí: 250$.