Giấy phép lao động

Căn cứ nghị định 11/2016, doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động nước ngoài cần thực hiện 2 bước như sau:

Bước 1: Xin công văn xét duyệt của UBND thành phố/ tỉnh cho phép doanh nghiệp được tuyển dụng lao động nước ngoài. 

  • Hồ sơ bao gồm: mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP. Doanh nghiệp có thể download mẫu này trên website của bộ lao động, điền đầy đủ thông tin cần thiết.
  • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và nộp kèm mẫu trên.
  • Hồ sơ được nộp tại sở lao động thương binh xã hộ trực thuộc tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Thời gian giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc

 

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động.

Sau khi được UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt cho doanh nghiệp được sử dụng lao động nước ngoài, doanh nghiệp bắt đầu tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động gồm những giấy tờ sau:

  1.  Bằng đại học đúng chuyên ngành và xác nhận kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm tại nước ngoài có dấu lãnh sự hoá của đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam hoặc đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài đối với vị trí  chuyên gia.

Xác nhận chuyên gia/ nghệ nhân/ nhà quản lý/ lao động kỹ thuật đối với ứng viên không có bằng đại học, giấy tờ này cũng cần được lãnh sự hoá phí đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam hoặc đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

2. Giấy khám sức khoẻ tại Việt Nam cấp trong vòng 1 năm.

3. Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc nước ngoài cấp trong vòng 6 tháng, nếu là lý lịch tư pháp nước ngoài, cần được hợp pháp hoá lãnh sự tại đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam hoặc đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

4. Đơn đăng ký xin cấp giấy phép lao động theo mẫu 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

5. Ảnh 4×6 nền trắng, đầu nhìn thẳng.

Chú ý: Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài cần dịch công chứng sang tiếng Việt trước khi nộp hồ sơ.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc.